Inleiding

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van Ksv Roeselare en bestaat vooral uit ouders van spelers. De verantwoordelijke van de jeugdraad is Mathias Piceu. Hij is tevens community-verantwoordelijke van Ksv Roeselare. De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan voor het jeugdbestuur – zonder wettelijke bevoegdheden –  en heeft geen beslissingsbevoegdheid aangaande het beleid van het jeugdbestuur.

Doelstelling 

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om binnen de gestelde grenzen de samenwerking tussen ouders en voetbal te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen.
De ouderraad kan je bereiken via mail: davy.cappelle@ksvroeselare.be

Tevens organiseert de ouderraad de niet-sportieve activiteiten van de club zoals: Oltegoare Run, paasontbijt,.. . Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren waarmee geïnvesteerd kan worden in de jeugdwerking.